Kalendarium

K A L E N D A R I U M

Välkommen på ett kvällsföredrag för att få inspiration och redskap för att leva ett liv med närvaro och hjärtats innerlighet.

Att delta på en kortar eller längre retreat är en möjlighet att utforska tystnadens gåva, att förankra och fördjupa en mångtusenårig visdomstradition i vardagslivet.
Härunder finns information om aktuella föredrag, kurser och reteater, samt hur du anmäler dig.