Insiktsmeditation

Insiktsmeditation
eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.

Utövandet karaktäriseras av koncentration och sinnesnärvaro; ett stillande av sinnet och ett förfinande av medvetenhet som gör att vi kan uppleva sanningen om vårt liv på ett direkt sätt, utan förvirring och distraherande hinder.

 

 

Utövandet av insiktsmeditation är ett ovärderligt verktyg för den som söker andligt uppvaknande, kognitiv klarhet och en direkt och personlig vetskap om livets djupaste essens, bortom ord och koncept.

Inom oss finns en naturlig frid och en potential för hjärtats gränslösa öppnande. Under meditationen, som kan vara guidad eller tyst, utforskar vi kraften i att verkligen vila medvetet i nuet. Insikter om oss själva, våra relationer och livets natur uppstår spontant. Meditation utövas gående, stående, sittande och liggande.

En central del i den buddistiska psykologin är att gradvis och systematiskt odla mänskliga uttryck såsom medkänsla, jämnvikt, visdom, glädje och integritet. Genom meditation kan vi utveckla ett nytt förhållningssätt till inre tendenser som ilska, begär, sårbarhet, sorg och förvirring. Vi kan finna en naturlig vila mitt i livets dynamism, i vår egen natur.

Underviningens fokus är ett konkrekt och påtagligt avklingande av inre stress, lidande och oro – ett uppvaknande till en obegränsad frihet. Undervisningen sker i form av kortare och längre retreater samt genom individuell vägledning.

“Leela har sin grund i en djupgående kunskap om den buddistiska vishetsläran. Hon kan förmedla denna visdom genom sin personliga erfarenhet av hur det är att leva i vårt samhälle i vår tid. Jag rekommenderar verkligen hennes Dharmatal på Dharmaseed där hon på ett mycket medryckande sätt gör buddismen spännande. Leela lyckas levandegöra Buddas insikter om betydelsen av att möta och acceptera sina egna känslor och svårigheter. Detta gör hon genom ingående kunskaper om modern psykologi; såvitt jag förstår såväl psykodynamisk terapi som kroppsterapi och modern mindfulness.
Att möta Leela för individuell konsultation är att bli sedd som en hel människa där såväl känslor av t ex djup sorg och ondska såväl som kärlek och glädje kan få finnas samtidigt och respekteras. Något som i sin tur kan leda till en djup frid och stillhet bortom orden – en lisa för en psykoanalytiker som tenderar att tänka och analysera och sätta ord på sådant som kanske inte finns ord för. Jag rekommenderar varmt samtal med Leela, något som har underlättat mötet med mig själv.”

Lennart Svedhem
Leg. läkare, med dr, specialist psykiska sjukdommar, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, mindfulnessinstruktör (MBSR och MBCT)

För information om kommande retreater, vänligen gå till kalendariet.

green furl