Coaching – Levnadskonst

Coaching – Levnadskonst

Coaching handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv stödja människor att upptäcka och utveckla sin verkliga livspotential.
Hur kan du leva din potential; leva ett meningsfyllt och tillfredställande liv?

En del av coachingen handlar om att utforska vad som är fundamentalt viktigt i livet och ge stöd för att leva i samklang med sina grundläggande livsvärderingar.                                 En annan del av träningen är att optimera sin kapacitet genom att undersöka vilka omedvetna blockeringar, möster, vanor eller attityder som distraherar från att förkroppsliga mål och aspiration.

Förkroppsligad sinnesnärvaro eller mindfulness är grunden för all inre och yttre utveckling. En medveten närvaro är nyckeln till självinsikt, transformation och effektivt, medkännande agerande i världen.

Coaching sker under ett visst antal gånger och under en begränsad tid. Du får göra hemuppgifter för att få goda och välförankrade resultat. Strukturen för -coachingsessioner skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

green furl