Psykoterapi


Det terapeutiska förhållningsättet

som du möter hos mig är kroppscentrerat i den bemärkelsen att det som förnimms i kroppen är en väg att fördjupa utforskandet av som är sant och autentiskt, och förankra förståelsen för vad som behöver ske för att helande ska uppstå.

Det grundläggane fokuset är vad som upplevs här och nu. Arbetes syfte är att frambringa det inneboende välmående, den glädje och frihet som utgör vår inre grundessens.

Genom att medvetandegöra och vägleda ett helande av det som skymmer det ursprungliga välmåendet, ger jag ett engagerat stöd till människor som vill finna sin potential och finna autentiska sätt att låta denna potential manifesteras i livet.

.
Livsområden som kan utgöra fokus för ett djuppsykologiskt arbete

  • krishantering
  • trauma
  • andlig nöd – andligt uppvaknande
  • självkritik och självhat
  • emotionellt helande
  • utvecklande av livspotential
  • utveckla autentiska och funktionella livstrukturer

 

 

 

” Med sitt djup och sin stabilitet har hon förmågan att leda mig genom djupa och smärtsamma erfarenheter som fortfarande lever kvar i kropp och sinne.
Nu har jag börjat våga möta och acceptera mig själv och livet som det är,
utan att fastna för mycket i gamla historier som inte är sanna.”
–  Lotta

“As a guiding light and healing presence, Leela has been of profound importance to my life. Her quiet dignity, gentle wisdom, endless patience and deep compassion continues to invite the delicate unfolding of my spirit. She is a truly beautiful soul and a living example of the transformative energy that lies at the heart of our humanity”

– Paul (Statens Museer För Världskultur)

green furl