Vägen till ett meningsfyllt och glädjerikt liv,       ett liv med själsdjup, välbefinnande och medkänsla, förutsätter ofta ett djupgående inre psykologiskt-andligt arbete såväl som utvecklandet av välförankrade vanor och livsstrukturer. Freedom Trainings och Leela Sarti erbjuder erfarenhetsbaserat stöd och inspiration till dig som vill leva ett helhjärtat liv.

Varmt välkommen!

“Det psykoterapeutiska och meditativa arbetet förankrar varandet;
ett vilsamt tillståndsom omfamnar in
siktsfullhet, hjärtats ursprungliga öppenhet,
och som inbjuder en dynamisk livsrespons.”

WP_FREE_line1_green_1200xH